هگزا فلورو 2 پروپانول

آرت ماده: 804515

نام فارسی: 1و1و1و3و3و3 هگزا فلورو 2 پروپانول

اسم ماده : 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol

ساختار : C3H2F6O

JoomShaper