دی اتیل آدیپات

آرت ماده: 800086

نام فارسی: دی اتیل آدیپات

اسم ماده : Diethyl adipate

ساختار : C10H18O4

JoomShaper