تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی متنوع از برندهای مختلف اروپایی و آسیایی در کلاسهای مختلف جهت کاربریهای آزمایشگاهی در بخشهای مختلف آزمایشگاههای کنترل کیفی مراکز و صنایع مختلف.

 سایزهای مختلف از :

ارلن - بشر - بالن - بورت - همزن - پلیت - دکانتور - کندانسور - کجلدال - سوکسله - بوتیرومتر - ترمومتر - ویسکوزیمتر - ترازو آزمایشگاهی و..

JoomShaper