محصولات مورد نیاز داروسازیها

تامین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز بخش های مختلف آزمایشگاهی داروسازیها و صنایع دارویی کشور تولید شرکت های مرک و سیگما-آلدریچ که شامل انواع محلولها و جاذبها و... میشوند.

 محصولات مرک آلمان به دلیل کیفیت بالا و قیمت مناسبتر نسبت به محصولات کمپانی هایی همسطح خود مانند شرکت سیگما آلدریچ فلوکا گزینه ای مناسبتر جهت کاربرد در داروسازیها میباشد البته نباید از این نکته غافل شد که بسیاری از محصولات کاربردی در این صنعت توسط شرکت مرک تولید نشده و میبایست از محصولات کمپانی سیگما - آلدریچ بهره برد.

JoomShaper