محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی

محیط کشت های میکروبیولوژی و سلولی در بسته بندی های مختلف ( حجمهای مختلف ) از کمپانی های مختلف از اروپا و آسیا جهت کاربردهای مختلف در بخش های مختلف آموزشی و کاربردی و تحقیقاتی.

 محیط کشت های میکروبیولوژی این گروه عبارتند از:

مرک - فلوکا - بیومارک - کیولب ( در بسته بندی های 100 و 500 گرمی )

محیط کشت های سلولی نیز محصول شرکت :

سیگما آلدریچ بوده و به صورت های پودری جهت تهیه 1 لیتر و 10 لیتر و نیز آماده به صورت 500 سی سی قابل عرضه میباشد.

JoomShaper