یدید پتاسیم

آرت ماده: 105043

نام فارسی: یدید پتاسیم

اسم ماده : Potassium iodide

ساختار : IK

JoomShaper