اتیدیوم بروماید

آرت ماده: 111615

نام فارسی: اتیدیوم بروماید

اسم ماده : Ethidium bromide

ساختار : C21H20BrN3

JoomShaper